Wat is ademcoaching? En hoe kan je beter leren ademen?

Adem is in principe het eerste en het laatste wat je doet in je leven. En zo belangrijk! Want niet alleen is het van levensbelang, ook heeft je manier van ademen invloed op je persoonlijkheid, je kwetsbaarheden en je ‘verstopte’ emoties. Je ademt zoals je bent, zou je kunnen zeggen. En als ademcoach kan je op basis van iemand’s ademhaling heel veel zeggen over hoe het lichamelijk en geestelijk met iemand gaat… En natuurlijk helpen om gezonder adem te halen!

Maar eerst even wat feiten op een rij:

Normaalgesproken…

…kan een mens 3 weken zonder voedsel…

…kan een mens 3 dagen zonder drinkwater…

…maar kan een mens slechts 3 minuten zonder zuurstof!
En bedenk goed dat deze tijd nodig is om je hersenen te laten stoppen met werken. Voor die tijd krijg je al last van symptomen en kan je na 30-60 seconden zelfs al je bewustzijn verliezen. Het is wel mogelijk jezelf te trainen om langer zonder zuurstof te kunnen, maar we spreken hier dus van ‘normaalgesproken’.

Mensen ademen zo’n 22.000 keer per dag. Elke keer als we ademhalen voeden we de cellen in ons lichaam met zuurstof. Hiervoor is de kwaliteit van zuurstofrijke bloedtoevoer van belang. Als er te weinig zuurstof wordt ingeademd, wordt het bloed gevuld met onzuiverheid, inclusief koolmonoxide, wat de cellen vergiftigt en het immuunsysteem verzwakt. De kwaliteit van ademen ligt alleen niet heel hoog. Een groot deel van de mensen gebruikt nog niet eens 30% van haar ademcapaciteit! En daarnaast bevat de lucht steeds minder zuurstof. “Vroeger” bestond lucht voor ongeveer 21% uit zuurstof, het grootste deel (78%) bevat stikstofgas. Maar door vervuiling met o.a. fossiele brandstoffen en afname van zuurstof producerende bossen en regenwouden, neemt dit percentage steeds verder af.

  • Ademcoaching

De voordelen van beter ademen

Beter inademen heeft positieve effecten, omdat meer zuurstof het immuunsysteem versterkt. Een betere uitademhaling zorgt voor het loslaten van allerlei afvalstoffen en toxines. Als je oppervlakkig ademhaalt, dan vergiftig je als het ware jezelf, omdat niet alle toxines worden losgelaten, maar bij het inademen juist weer terug je lichaam instromen. Beter ademen geeft dan ook niet alleen meer energie, maar ontgift, verhoogt de gezondheid, vergroot de ademcapaciteit en leidt dus tot meer vitaliteit.

Minder kanker door meer zuurstof

Uit onderzoek blijkt dat kankercellen zich ontwikkelen in een anaerobe omgeving. Dat is een omgeving waar te weinig of geen zuurstof voorkomt. Al in 1931 won Otto Warburg een nobelprijs in de geneeskunde voor een onderzoek waarin hij al liet zien dat de belangrijkste voorwaarde voor de ontwikkeling van kanker een gebrek aan zuurstof in de cellen is. Als er door betere ademhaling meer zuurstof bij de organen kan komen, dan verkleint dat de kans op kanker. Er wordt ook steeds vaker aangetoond dat de groei van kankercellen wordt tegengehouden als er voldoende zuurstof is. Kan de zuurstof doordringen tot in de kern van de tumor, dan zou dit zelfs kunnen leiden tot het afsterven van de kankercellen.

Ademtherapie bij vastzittende emoties, verlangens en behoeften

Als ademcoach werk je altijd aan de verbinding tussen het fysieke lichaam en de verstopte emoties. Ging je als kind nog gewoon huilen als je verdrietig was, schreeuwen en stampen als je boos was, op een gegeven moment leer je dat dat ‘niet zo netjes is’ en moet je je inhouden. Wat er dan gebeurt is dat je je emoties en behoeftes minder goed kan uiten en ze als het ware ‘opkropt’. Deze opgebouwde en vaak negatieve energie komt dan in je lichaam vast te zitten en kan zorgen voor bijvoorbeeld verdrietige of boze gevoelens en vage pijnklachten als rug- en buikpijn. Het kan je ook beperken in het realiseren van je doelen. Een ademcoach helpt je om door bewuste of onbewuste emoties en herinneringen van vroeger ‘heen te ademen’ Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor het ‘goede en lichtere gevoel’ en kan je je doelen makkelijker kan realiseren.

Patronen doorbreken door Balance-breathing

Een bijzondere en succesvolle ademhalingstechniek is “Balance-breathing”, waarvan de Nederlander Paul Lenferink de grondlegger is. Als ademcoach heb ik mijn opleidingen bij hem gevolgd en daar veel van geleerd, maar vooral veel zelf ervaren. Herinneringen uit het verleden, die ik had weggestopt om maar niet weer dat verdriet te hoeven beleven, kwamen omhoog en ondanks mijn angst kon ik hier, met behulp van mijn ademcoach, letterlijk doorheen ademen. Door in korte tijd relatief veel zuurstof in te ademen, raak je in een soort van flow, of tranche, waardoor je samen met een ademcoach in staat bent om negatieve emoties of overtuigingen die in jou zitten op te ruimen. Het heeft er bij mij voor gezorgd dat ik veel minder angst en verdriet ervaar en veel makkelijker dingen los kan laten. En door ook technisch beter te gaan ademen sta ik nu veel beter in contact met mijn gevoel!

Marieke van Duijn
Marieke van Duijn – Pak de Kans

Marieke van Duijn is naast ademcoach ook sport & beweegcoach en heeft onlangs nog een blog geschreven over “Beter ademen tijdens het sporten“.